Prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda

Skraćeni prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda

Investiciona politika dobrovoljnog penzijskog fonda

Investiciona politika dobrovoljnog penzijskog fonda 2019

Pravilnik o tarifi

ČLanstvo u DOBROVOLJNOM PENZIjSKOM FONDU

Zahtev za otvaranje individualnog računa za fizička lica

Zahtev za otvaranje individualnog računa za pravna lica

Izjava klijenta radi utvrđivanja statusa funkcionera

Definicija statusa funkcionera

Ugovor o članstvu

Izjava za utvrđivanje naslednika

Dopuna dokumentacije u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Zahtev za storniranje Ugovora o članstvu za individualne račune po kojima nije evidentiran promet

Pored navedene dokumentacije, za zaključenje Ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu potrebna su i sledeća dokumenta:

  • za fizičko lice: kopija lične karte
  • za pravno lice: overen izvod iz APR-a, lična karta zakonskih zastupnika, lična karta ostalih zastupnika (ako ih ima), lična karta zaposlenih za koje će se uplaćivati dobrovoljni penzijski doprinos

ISPLATE SA INDIViDUALNOG RAČUNA

 

Redovne isplate AKUMULIRANIH sredstava

 

Zahtev za povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima

Dopuna dokumentacije u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizmaIzjava klijenta

izjava radi utvrđivanja statusa funkcionera

Definicija statusa funkcionera

Ugovor o programiranim isplatama akumuliranih sredstava člana fonda

Izjava za odustajanje od povlačenja sredstava

Uz navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i kopiju lične karte i kopiju tekućeg računa člana.

Prevremene isplate akumuliranih sredstava

Zahtev za povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima

Uz navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i pravnosnažno rešenje o trajnoj nesposobnosti za rad, kopiju lične karte i kopiju tekućeg računa člana.

Isplate akumuliranih sredstava po osnovu nasleđivanja

Zahtev za povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima

Uz navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i pravosnažno rešenje o nasleđivanju ili dokaz o prethodno navedenim naslednicima od strane člana fonda (po ugovoru ili izjavi za naslednike), kopiju lične karte i kopiju tekućeg računa naslednika.

Prenos individualnog računa u drugi fond

Zahtev za prenos sredstava sa individualnog računa člana dobrovoljnog penzijskog fonda

Prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda

Skraćeni prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda

Investiciona politika dobrovoljnog penzijskog fonda

Investiciona politika dobrovoljnog penzijskog fonda 2019

Pravilnik o tarifi

članstvo u dobrovoljnom penzijskom fondu

 

Zahtev za otvaranje individualnog računa za fizička lica

Zahtev za otvaranje individualnog računa za pravna lica

Izjava klijenta radi utvrđivanja statusa funkcionera

Definicija statusa funkcionera

Ugovor o članstvu

Izjava za utvrđivanje naslednika

Dopuna dokumentacije u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Zahtev za storniranje Ugovora o članstvu za individualne račune po kojima nije evidentiran promet

Pored navedene dokumentacije, za zaključenje Ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu potrebna su i sledeća dokumenta:

  • za fizičko lice: kopija lične karte
  • za pravno lice: overen izvod iz APR-a, lična karta zakonskih zastupnika, lična karta ostalih zastupnika (ako ih ima), lična karta zaposlenih za koje će se uplaćivati dobrovoljni penzijski doprinos

Isplate sa individualnog računa

 

Redovne isplate akumuliranih sredstava

Zahtev za povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima

Dopuna dokumentacije u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Izjava klijenta radi utvrđivanja statusa funkcionera

Definicija statusa funkcionera

Ugovor o programiranim isplatama akumuliranih sredstava člana fonda

Uz navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i kopiju lične karte i kopiju tekućeg računa člana.

Prevremene isplate akumuliranih sredstava

 

Zahtev za povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima

Uz navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i pravnosnažno rešenje o trajnoj nesposobnosti za rad, kopiju lične karte i kopiju tekućeg računa člana.

Isplate akumuliranih sredstava po osnovu nasleđivanja

 

Zahtev za povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima

Uz navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i pravosnažno rešenje o nasleđivanju ili dokaz o prethodno navedenim naslednicima od strane člana fonda (po ugovoru ili izjavi za naslednike), kopiju lične karte i kopiju tekućeg računa naslednika.

 

Prenos individualnog računa u drugi fond

Zahtev za prenos sredstava sa individualnog računa člana dobrovoljnog penzijskog fonda

 

2020 © DDOR Garant   |   VEBSAJT: KREATIVNA TOVARNA
X

011/3036-142

Call us (Monday to Friday, 8.00 - 16.00)

X
Kontaktirajte nas
X
Dogovor za termin
Želite savet? Pošaljite lične podatke i pozvaćemo Vas u što kraćem roku.