Dodatni prihod za 10, 20, 30 godina?

Ali morate da delate 3, 2, 1… SAD!

Koliko godina imate? Dvadeset pet, trideset, četrdeset? U stvari, nema veze.

Bilo da ste tek na početku poslovne karijere ili ste već iskusni profesionalci, ako do sada niste počeli da uplaćujete u dobrovoljni penzijski fond, počnite.

Hiljadu dinara mesečno, dve, pet, koliko god vam ne remeti budžet.

Novac koji tako odvajate je samo vaš. Mi taj novac ulažemo u najsigurnije hartije od vrednosti. Na taj način vaša sredstva uvećavamo za dobit.

 

Upravljamo sa dva fonda.

DDOR-GARANT EKVILIBRIOumereno konzervativan, ulaganje u najsigurnije državne hartije od vrednosti i novčane depozite u dinarima i evrima

DDOR-GARANT ŠTEDNJAizrazito konzervativan, ulaganje isključivo u dinarske najsigurnije državne hartije od vrednosti i novčane depozite u dinarima

Oba fonda, od početka rada, ostvaruju izuzetno visoke prinose. Prinosi na dan 30.09.2020. godine:

  • Stopa prinosa fonda Štednja u poslednjih 12 meseci je 2,88%; prosečna godišnja stopa Štednje u prethodnih pet godina je 7,37%, a računajući od uspostavljanja fonda 2008. godine prosečna godišnja stopa je 9,59%
  • Stopa prinosa fonda Ekvilibrio u poslednjih 12 meseci je 2,95%; prosečna godišnja stopa Ekvilibrija u prethodnih pet godina je 6,38%, a računajući od uspostavljanja fonda 2007. godine 7,52%

Do sada ostvarivani prinosi nisu garancija prinosa u budućnosti, koji mogu da budu niži ili viši, ali pokazuju koliko je uspešan model koji primenjujemo i kojom stopom je do sada uvećavan novac naših klijenata.

U fond možete da uplaćujete redovno ili povremeno. I najmanji mesečni iznosi akumulirani godinama i uvećavani za prinos mogu da vam obezbede značajne dodatne prihode kada budete stariji.

  • Godinama uvećavan novac možete da počnete da koristite već kada napunite 58 godina.

DDOR Garant je društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom čiji su vlasnici slovenačka finansijska grupacija PRVA GROUP PLC sa 60% udela, DDOR NOVI SAD ADO NOVI SAD sa 32,46% i DDOR RE ADO NOVI SAD sa 7,54%.

 ŠTEDNJAEKVILIBRIO
Ulaže u najsigurnije hartije od vrednosti
Ulaže isključivo u dinarske HoV i depozite banaka
Pored dinarskih, ulaže i u državne hartije od vrednosti u evrima
Povlačenje sredstava već sa napunjenih 58 godina
Moguće redovne i neredovne uplate
Ostvaruje visoke prinose od početka poslovanja
Prosečan godišnji prinos od početka poslovanja9,59%7,52%
Prosečan prinos u poslednjih 12 meseci2,88%2,95%
Prosečan godišnji prinos u prethodnih 5 godina7,37%6,38%
2020 © DDOR Garant   |   VEBSAJT: KREATIVNA TOVARNA
X

011/3036-142

Call us (Monday to Friday, 8.00 - 16.00)

X
Kontaktirajte nas
X
Dogovor za termin
Želite savet? Pošaljite lične podatke i pozvaćemo Vas u što kraćem roku.