ZA PAUŠALCE

U mnoštvu stvari o kojima morate da vodite računa za neposredno obavljanje svog posla, verovatno se dešava da neke manje hitne – odlažete. Sasvim logično.

Međutim, ne bi bilo dobro da ih i zaboravite.

Uplaćivanje u dobrovoljni penzijski fond je jedno od dugoročno veoma važnih i isplativih ulaganja za svakog paušalca.

  • I sa malim iznosima, na dug rok akumulirate značajna sredstva i prinose
  • Novac možete da počnete da povlačite već sa navršenih 58 godina

Ovaj dodatni prihod će vama lično i vašim bližnjima povećati kvalitet života u kasnijem dobu, naročito ako je poreska osnovica na koju plaćate obavezne doprinose relativno mala.

 

Ako, pritom, imate i zaposlene, ovo je odličan način za povećanje njihovog zadovoljstva i lojalnosti. Poslodavac koji zaposlenima uplaćuje u dobrovoljni penzijski fond je konkurentniji na tržištu radne snage.

 

Mi upravljamo sa dva fonda. Oba imaju konzervativnu politiku ulaganja i oba ostvaruju visoke prinose:

DDOR-GARANT EKVILIBRIOumereno konzervativan, ulaganje u najsigurnije državne hartije od vrednosti i novčane depozite u dinarima i evrima

DDOR-GARANT ŠTEDNJAizrazito konzervativan, ulaganje isključivo u dinarske najsigurnije državne hartije od vrednosti i novčane depozite u dinarima

 ŠTEDNJAEKVILIBRIO
Ulaže u najsigurnije hartije od vrednosti
Ulaže isključivo u dinarske HoV i depozite banaka
Pored dinarskih, ulaže i u državne hartije od vrednosti u evrima
Povlačenje sredstava već sa napunjenih 58 godina
Moguće redovne i neredovne uplate
Ostvaruje visoke prinose od početka poslovanja
Prosečan godišnji prinos od početka poslovanja9,59%7,52%
Prosečan prinos u poslednjih 12 meseci2,88%2,95%
Prosečan godišnji prinos u prethodnih 5 godina7,37%6,38%

 

2020 © DDOR Garant   |   VEBSAJT: KREATIVNA TOVARNA
X

011/3036-142

Call us (Monday to Friday, 8.00 - 16.00)

X
Kontaktirajte nas
X
Dogovor za termin
Želite savet? Pošaljite lične podatke i pozvaćemo Vas u što kraćem roku.