BRAVO ZA EKVILIBRIO!

Naš fond beleži prosečnu godišnju stopu prinosa 7,52%* *od početka poslovanja do 30.9.2020.

Sa visokim stopama prinosa od uspostavljanja fonda 2007. godine, fond Ekvilibrio je svojim članovima obezbedio značajne akumulirane sume, koje nastavljaju da rastu.

Kada uplaćujete u ovaj fond, znajte da je vaš novac uložen u:

  • Najsigurnije hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija
  • Depozite renomiranih domaćih banaka

Uložena sredstva uvećana za prinos možete da počnete da povlačite već kada napunite 58 godina.

  • Ekvilibrio je umereno konzervativan fond.

To znači da je namenjen vama koji birate sigurnost ulaganja. Prioritet se daje maksimalnom obezbeđenju imovine fonda, u odnosu na profitabilnost ulaganja.

Čak i sa umereno konzervativnim pristupom, članovi fonda od početka našeg poslovanja ostvaruju izuzetno visoke prinose. Prinosi na dan 30.09.2020. godine:

  • U poslednjih 12 meseci 2,95%
  • U poslednjih pet godina prosečna godišnja stopa 6,38%
  • Od uspostavljanja fonda 2007. godine prosečna godišnja stopa 7,52%

 

Pristupanje fondu je jednostavno za svakoga.

U fond možete da uplaćujete redovno ili povremeno. I najmanji mesečni iznosi akumulirani godinama i uvećavani za prinos mogu da vam obezbede značajne dodatne prihode kada budete stariji.

 ŠTEDNJAEKVILIBRIO
Ulaže u najsigurnije hartije od vrednosti
Ulaže isključivo u dinarske HoV i depozite banaka
Pored dinarskih, ulaže i u državne hartije od vrednosti u evrima
Povlačenje sredstava već sa napunjenih 58 godina
Moguće redovne i neredovne uplate
Ostvaruje visoke prinose od početka poslovanja
Prosečan godišnji prinos od početka poslovanja9,59%7,52%
Prosečan prinos u poslednjih 12 meseci2,88%2,95%
Prosečan godišnji prinos u prethodnih 5 godina7,37%6,38%

 

 

Ako ste, pak, skloni izrazito konzervativnom pristupu, pogledajte našu ŠTEDNJU, drugi fond kojim upravljamo.

 

NAKNADE

Postoje dve vrste naknada: naknada prilikom uplate i naknada za upravljanje fondom.

Prilikom uplate do 100.000 dinara naplaćuje se naknada od 2,7% iznosa uplaćenih sredstva, a za veće uplate naknada se smanjuje prema Tarifniku.
Na godišnjem nivou se naplaćuje naknada za upravljanje fondom, po stopi od 1,25% na vrednost vaše imovine u fondu. Ova naknada se obračunava dnevno, kao procenat podeljen sa 365,25 na neto vrednost imovine fonda. Vrednost investicione jedinice kao i stope prinosa koje se objavljuju su već umanjene za ovu naknadu.

 

DOSADAŠNJI PRINOSI

Pregled prinosa po kvartalima za prethodnih 12 meseci, pet godina i od početka poslovanja.

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.10.2019 – 30.09.2020) iznosi 2,95%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (10.01.2007 – 30.09.2020) iznosi 7,52%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.10.2015 – 30.09.2020) iznosi 6,38%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.07.2019 – 30.06.2020) iznosi 4,93%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (10.01.2007 – 30.06.2020) iznosi 7,59%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.07.2015 – 30.06.2020) iznosi 6,69%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.04.2019 – 31.03.2020) iznosi 5,53%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (10.01.2007 – 31.03.2020) iznosi 7,78%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.04.2015 – 31.03.2020) iznosi 7,30%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.01.2019 – 31.12.2019) iznosi 5,64%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (10.01.2007 – 31.12.2019) iznosi 7,86%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.01.2015 – 31.12.2019) iznosi 7,66%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.10.2018 – 30.09.2019) iznosi 4,40%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (10.01.2007 – 30.09.2019) iznosi 7,89%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.10.2014 – 30.09.2019) iznosi 7,77%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.07.2018 – 03.06.2019) iznosi 3,14%%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (10.01.2007 – 30.06.2019) iznosi 7,81%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.07.2014 – 30.06.2019) iznosi 7,66%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.04.2018 – 31.03.2019) iznosi 4,40%%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (10.01.2007 – 31.03.2019) iznosi 7,97%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.04.2014 – 31.03.2019) iznosi 8,39%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.01.2018 – 31.12.2018) iznosi 5,40 %
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (10.01.2007 – 31.12.2018) iznosi 8,05%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.01.2014 – 31.12.2018) iznosi 8,89%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.10.2017 – 30.09.2018) iznosi 6,30%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (10.01.2007 – 30.09.2018) iznosi 8,19%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.10.2013 – 30.09.2018) iznosi 9,26%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.07.2017 – 30.06.2018) iznosi 5,90%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (10.01.2007 – 30.06.2018) iznosi 8,23%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.07.2013 – 30.06.2018) iznosi 9,14%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.04.2017 – 31.03.2018) iznosi 5,07%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (10.01.2007 – 31.03.2018) iznosi 8,29%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.04.2013 – 31.03.2018) iznosi 9,57%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.01.2017 – 31.12.2017) iznosi 4,13%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (10.01.2007 – 31.12.2017) iznosi 8,29%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.01.2013 – 31.12.2017) iznosi 9,62%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.10.2016 – 30.09.2017) iznosi 4,47%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (10.01.2007 – 30.09.2017) iznosi 8,37%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.10.2012 – 30.09.2017) iznosi 10,02%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.07.2016 – 30.06.2017) iznosi 4,59%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (10.01.2007 – 30.06.2017) iznosi 8,45%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.07.2012 – 30.06.2017) iznosi 9,85%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.04.2016 – 31.03.2017) iznosi 5,94%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (10.01.2007 – 31.03.2017) iznosi 8,61%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.04.2012 – 31.03.2017) iznosi 10,43%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.01.2016 – 31.12.2016) iznosi 7,37%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (10.01.2007 – 31.12.2016) iznosi 8,72%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.01.2012 – 31.12.2016) iznosi 11,16%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.10.2015 – 30.09.2016) iznosi 14,14%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (10.01.2007 – 30.09.2016) iznosi 8,78%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.10.2011 – 30.09.2016) iznosi 11,47%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.07.2015 – 30.06.2016) iznosi 15,31%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (10.01.2007 – 30.06.2016) iznosi 8,87%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.07.2011 – 30.06.2016) iznosi 11,30%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.04.2015 – 31.03.2016) iznosi 15,96%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (10.01.2007 – 31.03.2016) iznosi 8,90%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.04.2011 – 31.03.2016) iznosi 10,81%

Zaključak procedure

  1. Upoznajte se sa našim Prospektom

  2. Zaključenje ugovora o članstvu je vrlo lako i brzo. Kontaktirajte nas telefonom, e-mailom ili lično.

  3. Potpišite i platite prvi doprinos.

2020 © DDOR Garant   |   VEBSAJT: KREATIVNA TOVARNA
X

011/3036-142

Call us (Monday to Friday, 8.00 - 16.00)

X
Kontaktirajte nas
X
Dogovor za termin
Želite savet? Pošaljite lične podatke i pozvaćemo Vas u što kraćem roku.