SILNA ŠTEDNJA!

Od početka rada, prosečna godišnja stopa prinosa je 9,59%*

*računato na dan 30.9.2020.

Sa visokim stopama prinosa od uspostavljanja fonda 2008. godine, fond Štednja je svojim članovima obezbedio značajne akumulirane sume, koje nastavljaju da rastu.

Namenjen je vama koji ne želite da razmišljate o promenama deviznog kursa, jer Štednja ulaže isključivo u dinarske hartije od vrednosti, i to:

  • najsigurnije državne dinarske hartije od vrednosti i
  • novčane depozite u dinarima

Štednja je izrazito konzervativan fond. Prioritet je sigurnost ulaganja, uz umanjenje deviznog rizika.

  • Uložena sredstva uvećana za prinos možete da počnete da povlačite već kada napunite 58 godina

Čak i sa izrazito konzervativnim pristupom, članovi fonda od početka našeg poslovanja dobijaju iznadprosečne prinose. Prinosi na dan 30.09.2020. godine:

  • U poslednjih 12 meseci 2,88%
  • U poslednjih pet godina prosečna godišnja stopa 7,37%
  • Od uspostavljanja fonda 2008. godine prosečna godišnja stopa 9,59%

Pristupanje fondu je jednostavno za svakoga.

U fond možete da uplaćujete redovno ili povremeno. I najmanji mesečni iznosi akumulirani godinama i uvećavani za prinos mogu da vam obezbede značajne dodatne prihode kada budete stariji.

 ŠTEDNJAEKVILIBRIO
Ulaže u najsigurnije hartije od vrednosti
Ulaže isključivo u dinarske HoV i depozite banaka
Pored dinarskih, ulaže i u državne hartije od vrednosti u evrima
Povlačenje sredstava već sa napunjenih 58 godina
Moguće redovne i neredovne uplate
Ostvaruje visoke prinose od početka poslovanja
Prosečan godišnji prinos od početka poslovanja9,59%7,52%
Prosečan prinos u poslednjih 12 meseci2,88%2,95%
Prosečan godišnji prinos u prethodnih 5 godina7,37%6,38%

 

 

 

NAKNADE

Postoje dve vrste naknada: naknada za uplatu i naknada za upravljanje fondom.

Prilikom uplate do 100.000 dinara naplaćuje se naknada od 2,7% iznosa uplaćenih sredstva, a za veće uplate naknada se smanjuje prema Tarifniku. Na godišnjem nivou se naplaćuje naknada za upravljanje fondom, po stopi od 1,25% na vrednost vaše imovine u fondu. Ova naknada se obračunava dnevno, kao procenat podeljen sa 365,25 na neto vrednost imovine fonda. Vrednost investicione jedinice kao i stope prinosa koje se objavljuju su već umanjene za ovu naknadu.

 

DOSADAŠNJI PRINOSI

Pregled prinosa po kvartalima za prethodnih 12 meseci, pet godina i od početka poslovanja.

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.10.2019 – 30.09.2020) iznosi 2,88%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.09.2020) iznosi 9,59%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.10.2015 – 30.09.2020) iznosi 7,37%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.07.2019 – 30.06.2020) iznosi 6,94%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.06.2020) iznosi 9,75%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.07.2015 – 30.06.2020) iznosi 7,84%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.04.2019 – 31.03.2020) iznosi 7,68%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.03.2020) iznosi 10,04%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.04.2015 – 31.03.2020) iznosi 8,51%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.01.2019 – 31.12.2019) iznosi 7,84%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.12.2019) iznosi 10,22%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.01.2015 – 31.12.2019) iznosi 9,22%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.10.2018 – 30.09.2019) iznosi 6,44%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.09.2019) iznosi 10,23%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.10.2014 – 30.09.2019) iznosi 9,14%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.07.2018 – 30.06.2019) iznosi 3,27%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.06.2019) iznosi 10,02%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.07.2014 – 30.06.2019) iznosi 8,68%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.04.2018 – 31.03.2019) iznosi 5,12%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.03.2019) iznosi 10,27%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.04.2014 – 31.03.2019) iznosi 9,42%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.01.2018 – 31.12.2018) iznosi 6,56%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.12.2018) iznosi 10,46%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.01.2014 – 31.12.2018) iznosi 9,73%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.10.2017 – 30.09.2018) iznosi 7,42%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.09.2018) iznosi 10,62%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.10.2013 – 30.09.2018) iznosi 10,02%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.07.2017 – 30.06.2018) iznosi 7,35%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.06.2018) iznosi 10,75%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.07.2013 – 30.06.2018) iznosi 9,91%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.04.2017 – 31.03.2018) iznosi 6,87%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.03.2018) iznosi 10,83%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.04.2013 – 31.03.2018) iznosi 10,24%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.01.2017 – 31.12.2017) iznosi 5,62%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.12.2017) iznosi 10,89%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.01.2013 – 31.12.2017) iznosi 10,64%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.10.2016 – 30.09.2017) iznosi 4,71%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.09.2017) iznosi 10,98%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.10.2012 – 30.09.2017) iznosi 11,12%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.07.2016 – 30.06.2017) iznosi 5,03%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.06.2017) iznosi 11,15%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.07.2012 – 30.06.2017) iznosi 11,14%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.04.2016 – 31.03.2017) iznosi 5,76%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.03.2017) iznosi 11,31%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.04.2012 – 31.03.2017) iznosi 11,54%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.01.2016 – 31.12.2016) iznosi 7,57%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.12.2016) iznosi 11,55%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.01.2012 – 31.12.2016) iznosi 12,17%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.10.2015 – 30.09.2016) iznosi 15,81%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2007 – 30.09.2016) iznosi 11,80%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.10.2011 – 30.09.2016) iznosi 12,69%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.07.2015 – 30.06.2016) iznosi 17,12%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.06.2016) iznosi 11,97%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.07.2011 – 30.06.2016) iznosi 12,74%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.04.2015 – 31.03.2016) iznosi 17,49%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.03.2016) iznosi 12,08%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.04.2011 – 31.03.2016) iznosi 12,59%

Zaključak procedure

  1. Upoznajte se sa našim Prospektom

  2. Zaključenje ugovora o članstvu je vrlo lako i brzo. Kontaktirajte nas telefonom, e-mailom ili lično.

  3. Potpišite i platite prvi doprinos.

2020 © DDOR Garant   |   VEBSAJT: KREATIVNA TOVARNA
X

011/3036-142

Call us (Monday to Friday, 8.00 - 16.00)

X
Kontaktirajte nas
X
Dogovor za termin
Želite savet? Pošaljite lične podatke i pozvaćemo Vas u što kraćem roku.