SAZNAJTE VIŠE O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA

Koji ste vi tip? Fatalista, koji kaže: “Šta bude, biće…”, ili pedantni planer koji svakog dana sa digitronom u ruci proverava koliko je ispunio svoje finansijske ciljeve?

Većina ljudi je negde između.

Verovatno ne pokušavate da opsesivno držite sve pod kontrolom, ali vam nije nimalo svejedno kakav ćete život voditi u godinama koje dolaze.

Dobrovoljni penzijski fondovi služe upravo tome. Ne opterećuju vas u svakodnevici, a povećavaju kvalitet života u budućnosti.

  1. U njih uplaćujete onoliko koliko vam odgovara, i kada vam odgovara
  2. Društvo za upravljanje fondom taj novac ulaže u najsigurnije hartije od vrednosti i na taj način ga uvećava za dobit
  3. Kada budete stariji – za 10, 20, 30 godina, počinjete da koristite akumulirani novac i dobit, i time dopunjujete svoje prihode ili penziju

 

Koliko god da trenutno zarađujete, velika je šansa da će vaša penzija, kada dođe vreme za nju, biti značajno niža od vaše plate. Samim tim, nije sigurno da ćete moći da zadržite kvalitet života na koji ste navikli. Zbog toga je preporučljivo da tokom svoje poslovne karijere ne uplaćujete samo obavezne doprinose, već i da što ranije počnete da uplaćujete u dobrovoljni penzijski fond.

  • Sredstva iz dobrovoljnog penzijskog fonda možete da povlačite i pre odlaska u penziju, već sa napunjenih 58 godina

Kada uplaćujete u fond, vi praktično kupujete investicione jedinice. Njihova vrednost se menja u zavisnosti od uspešnosti ulaganja društva koje upravlja fondom. Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom DDOR GARANT A.D. veoma uspešno upravlja sa dva fonda:

Oni se razlikuju po vrsti hartija vrednosti u koje ulažu, ali oba spadaju u konzervativne fondove kojima je prioritet sigurnost ulaganja, u odnosu na profitabilnost investiranja. I sa opreznom politikom investiranja, oba fonda ostvaruju visoke prinose na uloženi novac.

 ŠTEDNJAEKVILIBRIO
Ulaže u najsigurnije hartije od vrednosti
Ulaže isključivo u dinarske HoV i depozite banaka
Pored dinarskih, ulaže i u državne hartije od vrednosti u evrima
Povlačenje sredstava već sa napunjenih 58 godina
Moguće redovne i neredovne uplate
Ostvaruje visoke prinose od početka poslovanja
Prosečan godišnji prinos od početka poslovanja9,75%7,59%
Prosečan prinos u poslednjih 12 meseci6,94%4,93%
Prosečan godišnji prinos u prethodnih 5 godina7,84%6,69%

 

Imovina članova fonda je potpuno odvojena od imovine i poslovanja društva koje fondom upravlja. To znači da novac koji vi uplaćujete i prinos koji ste ostvarili ne mogu da budu predmet prinudne naplate, zaloge, hipoteke, ne može se uključiti u likvidacionu ili stečajnu masu društva, kastodi banke ili drugih lica, niti koristiti za izmirivanje obaveza člana fonda i drugih lica prema trećim licima.

Novac iz fonda možete da povučete:

  • Jednokratno (do 30%)
  • Programiranom isplatom u trajanju od najmanje dve godine
  • Kupovinom anuiteta
  • Kombinacijom ovih načina

U prva dva slučaja isplate se vrše prema vrednosti investicione jedinice na dan isplate.

2020 © DDOR Garant   |   VEBSAJT: KREATIVNA TOVARNA
X

011/3036-142

Call us (Monday to Friday, 8.00 - 16.00)

X
Kontaktirajte nas
X
Dogovor za termin
Želite savet? Pošaljite lične podatke i pozvaćemo Vas u što kraćem roku.