#ONOKAD TE SVI ZAPOSLENI VOLE

Jer im uplaćuješ u dobrovoljni penzijski fond

Verovatno s razlogom sebe smatrate dobrim poslodavcem, ipak, u poslednje vreme primećujete veću fluktuaciju zaposlenih. Ili, ne odlaze, ali njihova motivacija opada i sve su manje uključeni. A možda je i sve u redu, a vi želite da ih nagradite i brinete o njihovoj dugoročnoj dobrobiti.

Takođe, na intervjuima sa potencijalnim novozaposlenima, sve više ih se interesuje za paket beneficija, a ne samo za neto platu.

Uplaćivanjem zaposlenima u dobrovoljni penzijski fond:

  • povećavate njihovo zadovoljstvo i lojalnost i motivišete ih na postizanje boljih poslovnih rezultata
  • povećavate svoju konkurentnost kao poslodavca

To donosi i poreske olakšice:

  • Uplaćivanje u dobrovoljni penzijski fond do iznosa od 5.984 dinara mesečno po zaposlenom oslobođeno je plaćanja poreza na dohodak i doprinosa za socijalno osiguranje
  • Izdaci poslodavca na ime uplata dobrovoljnih penzijskih doprinosa za zaposlene priznaju se kao rashod u poreskom bilansu

 

DDOR Garant upravlja sa dva fonda, koji ostvaruju odlične prinose.

EKVILIBRIOumereno konzervativan, ulaganje u najsigurnije državne hartije od vrednosti i novčane depozite u dinarima i evrima

ŠTEDNJAizrazito konzervativan, ulaganje isključivo u dinarske najsigurnije državne dinarske hartije od vrednosti i novčane depozite u dinarima

DDOR Garant je društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom čiji su vlasnici slovenačka finansijska grupacija PRVA GROUP PLC sa 60% udela, DDOR NOVI SAD ADO NOVI SAD sa 32,46% i DDOR RE ADO NOVI SAD sa 7,54%.

 ŠTEDNJAEKVILIBRIO
Ulaže u najsigurnije hartije od vrednosti
Ulaže isključivo u dinarske HoV i depozite banaka
Pored dinarskih, ulaže i u državne hartije od vrednosti u evrima
Povlačenje sredstava već sa napunjenih 58 godina
Moguće redovne i neredovne uplate
Ostvaruje visoke prinose od početka poslovanja
Prosečan godišnji prinos od početka poslovanja9,59%7,52%
Prosečan prinos u poslednjih 12 meseci2,88%2,95%
Prosečan godišnji prinos u prethodnih 5 godina7,37%6,38%
2020 © DDOR Garant   |   VEBSAJT: KREATIVNA TOVARNA
X

011/3036-142

Call us (Monday to Friday, 8.00 - 16.00)

X
Kontaktirajte nas
X
Dogovor za termin
Želite savet? Pošaljite lične podatke i pozvaćemo Vas u što kraćem roku.