Obaveštenje o obradi podataka o ličnostI

 

1) Identitet lica odgovornog za obradu podataka

Pravno lice:
Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom „DDOR-GARANT“ a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo)
Adresa:
Maršala Birjuzova 3-5 Beograd, Srbija
Matični broj:
20230240

 

2) Svrha prikupljanja i obrade podataka, pravni osnov, vrsta podataka i rok u čuvanja

Društvo, prikuplja od članova dobrovoljnih penzijskih fondova lične podatke i obrađuje ih u svrhu eventualnog zaključenja i ispunjenja Ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i ostvarenja prava koja proističu na osnovu istog, u skladu sa Zakonom o dobrovoljnim penyijskim fondovima i penzijskim planovima i u svrhu ispunjenja obaveza propisanih Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
Popunjavanjem polja na kontakt stranici veb-prezentacije Društva, dajete nam saglasnost za prikupljanje i dalju obradu Vaših ličnih podataka.
Sve lične podatke koje nam ostavite popunjavanjem ponuđenih polja tretiramo kao poslovnu tajnu, a čuvaju se trajno u skladu sa Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima.

 

3) Lica koja koriste podatke

O Vama prikupljamo podatke u cilju sigurnije identifikacije člana dobrovoljnog penzijskog fonda i postupanja po zahtevu za pristupanje fondu. U okviru kontakt strane prikupljaju se sledeći lični podaci: ime i prezime, e-mail, broj telefona i ostali podaci u skladu sa propisima koji regulišu poslovanje fondova.
Vaše lične podatke nećemo činiti dostupnim trećim licima bez Vašeg izričitog pristanka, izuzev kada je pravo na pristup tim podacima u skladu sa važećim propisima Republike Srbije omogućeno nadležnim organima (Narodna banka Srbije, Uprava za sprečavanje pranja novca i drugi državni organi, kastodi banka, eksterni revizori i dr.).
Vaši lični podaci zaštićeni su od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa.

Društvo, kao rukovalac i obrađivač podataka preduzima sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, štiti vašu privatnost u skladu sa propisima.

 

4) Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom organu – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

U svakom trenutku možete podneti pritužbu na obradu Vaših podataka o ličnosti ukoliko smatrate da je obrada izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, nadležnom nadzornom organu – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, adresa Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd, e-mail: office@poverenik.rs

 

5) Kontakt osoba za pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti je:

Vesna Ćalasan
Rukovodilac Sektora za pravne i opšte poslove
e-pošta: vesna.calasan@garant-penzije.eu
telefon: +381 (0)11 30-36-142

2020 © DDOR Garant   |   VEBSAJT: KREATIVNA TOVARNA
X

011/3036-142

Call us (Monday to Friday, 8.00 - 16.00)

X
Kontaktirajte nas
X
Dogovor za termin
Želite savet? Pošaljite lične podatke i pozvaćemo Vas u što kraćem roku.